ZAPOSLENI

NAŠI ZAPOSLENI

UPRAVA

IME I PREZIME RADNO MJESTO
Snežana Pajčin, mr nauke o socijalnim radu
Direktor
Nataša Mandić, dipl. pravnik
Sekretar
Radenka Pastir, dipl. ekonomista, Saša Zekić, dipl.ekonomista
Računovođa
Tatjana Buzadžija, bankarski tehničar
Admin.-finansijska radnica

NAŠI ZAPOSLENI

STRUČNA SLUŽBA

IME I PREZIME RADNO MJESTO
Aleksandra M.Gajić, prof. pedagogije i psihologije
Pedagogica
Dragana Latinović, dipl.socijalni radnik
Socijalna radnica
Nikolina Krivošija, dipl.psiholog
Psiholog
Bojana Kalajdžić, prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Stručni saradnik za resursni centar

NAŠI ZAPOSLENI

PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

IME I PREZIME RADNO MJESTO
Dragana Grahovac, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Grupni rehabilitator
Nataša Vujčić, dipl.defektolog-surdolog
Grupni rehabilitator
Gorana Vučković, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Grupni rehabilitator
Jovana Savić, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Grupni rehabilitator

NAŠI ZAPOSLENI

OSNOVNO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

IME I PREZIME RADNO MJESTO
Biljana Zebić, master defektolog
Nastavnica predmetne nastave
Milomirka Bogdanović, dipl.profesor specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Sanja Divljak, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Vanja Tatić, dipl. defektolog-surdolog
Nastavnica razredne nastave
Senka Kulaš, bachelor logopedije i surdoaudiologije (bolovanje), Nina Kneš, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije (zamjena)
Nastavnica-nivo obrazovanja
Saša Jorgić, dipl.defektolog-surdoaudiološki smjer
Nastavnik-predmetna nastava
Vesna Jorgić dipl.defektolog-surdolog
Nastavnica razredne nastave
Aleksandra Milanović, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Marina Macanović, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Dejana Jotić, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Aleeksa Tegeltija, dipl.profesor specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Igor Mijatović, dipl.teolog
Pravoslavna vjeronauka
Almir Hodžić, bachelor islamske vjeronauke
Islamska vjeronauka
Jelena Blagojević, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije (bolovanje), Marija Ratković, dipl.profesor specijalne edukacije i rehabilitacije (zamjena)
Nastavnica-nivo obrazovanja
Anja Galonja, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Branka Mišić, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Anja Slijepčević, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica-nivo obrazovanja
Gorica Jakovljević, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Voditelj produženog boravka
Tamara Šobota, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Voditelj produženog boravka

NAŠI ZAPOSLENI

SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE

IME I PREZIME RADNO MJESTO
Ljiljana D.Miletić, dipl. inž. prehrambene tehnologije
Profesorica stručno teoretskih predmeta za zanimanje pekar
Daria Vučić, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije
Nastavnica predmetne nastave
Saša Jorgić, dipl.defektolog-surdoaudiološki smjer
Profesor opšte obrazovnih predmeta

NAŠI ZAPOSLENI

SLUŽBA ZA VOĐENJE LOGOPEDSKIH, SLUŠNIH I GOVORNIH VJEŽBI

IME I PREZIME RADNO MJESTO
Maja Antonić, master defektolog-logoped
Logoped
Diana Špadić, dipl.prof.specijalne edukacije i rehabilitacije (bolovanje), Tamara Đogatović, dipl.logoped (zamjena)
Logoped
Dunja Vučenović, master logoped
Logoped
Jelena Salić, mr defektoloških nauka-logopedija
Logoped
Jelena Ljubomirac, logoped-surdoaudiolog
Slušne i govorne vježbe
Dragana J.Milekić, dipl. defektolog-surdolog
Slušne i govorne vježbe
Mirna Hotilovac, dipl.defektolog-logoped
Logoped
Maja Dženopoljac, master defektolog-logoped
Reedukator psihomotorike
Dragan Kulaš, master defektolog-somatoped
Senzorni integrator
Biljana Jakšić, dipl.muzički izvođač
Muzičko-ritmička stimilacija

NAŠI ZAPOSLENI

AMBULANTA ZA LIJEČENJE, ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU

IME I PREZIME RADNO MJESTO
Jelena C.Knežević, specijalizant dječije i adolescentne psihijatrije
Doktorica
Ivana Dragičević, viša medicinska sestra
Medicinska sestra
Svjetlana Simić, menadžer u soc.politici i soc. zaštiti
Stručni saradnik za opšte poslove

NAŠI ZAPOSLENI

TEHNIČKO OSOBLJE

IME I PREZIME RADNO MJESTO
Slobodanka Tomašević
Kuvarica
Biljana Bundalo
Spremačica
Vesna Milenković
Spremačica
Milka Vrebac
Spremačica
Biljana Kalkan (bolovanje); Svjetlana Bundalo (zamjena)
Spremačica
Slobodan Buzadžija
Ložač
Slaviša Savić
Kućni majstor-noćni čuvar
Vladimir Stojaković
Kućni majstor
Drago Bajić (bolovanje)
Noćni čuvar