ORGANIZACIJA

Predškolsko obrazovanje

Djeca predškolskog uzrasta smještena su u tri grupe : prva grupa – djeca sa slušnim oštećenjem, uzrasta od tri godine do…

Read More
Osnovno obrazovanje

U okviru osnovnog obrazovanja i vaspitanja učenici pohađaju nastavu prema Nastavnom planu i programu koje donosi…

Read More
Srednja škola

Srednja stručna škola se odvija kroz trogodišnje školovanje. U sklopu Centra postoje kabineti za izvođenje praktične nastave za zanimanja…

Read More
Ambulanta

Rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u sklopu Centra otvorena je Ambulanta za liječenje….

Read More
Resursni centar

JU “Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora” Banja Luka…

Read More