Resursni centar

Resursni centar

Rješenjem Ministarstva prosvjete Republike Srpske naš centar je zadužen za program resursno-stručnog centra u Republici Srpskoj.
Resursni centri su novina u sistemu obrazovanja u Republici Srpskoj i predstavljaju podršku predškolskim ustanovama i osnovnim školama u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.
U skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, resursni centar za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje obavlja sljedeće poslove:

img-02
img-01

Resursni centar pruža usluge predškolskim ustanovama i osnovnim školama sa područja jedinica lokalne samouprave: Srbac, Laktaši, Šipovo, Mrkonjić Grad, Ribnik, Jezero, Petrovac (Drinić), Kneževo, Kotor Varoš, Teslić, Čelinac, Doboj, Stanari i Petrovo, kao i predškolskim ustanovama sa područja lokalne samouprave Banja Luka.
Naša ustanova ima stručnjake različitih profila, koji imaju iskustvo u radu sa djecom i učenicima sa smetnjama u razvoju, i oni će pružiti dodatnu podršku djeci, učenicima i njihovim roditeljima, a i obučavati zaposlene u školama za individualizovani pristup obrazovanju.