Srednja škola

Srednja škola

Srednja stručna škola se odvija kroz trogodišnje školovanje i ima sledeće obrazovne profile :

U sklopu Centra postoje kabineti za izvođenje praktične nastave za zanimanja frizer i pekar.

Stručno-teoretsku i praktičnu nastavu izvode stručnjaci odgovarajućih profila-zanimanja, a opšte obrazovne predmete izvode defektolozi.

Svi učenici su obuhvaćeni individualnim slušnim i govornim vježbama.