“Dan učeničkih postignuća”

Dana 30. maja 2023. u našem Centru je održana priredba povodom dana učeničkih postignuća. Vrijedni vaspitači i razredne starješine su pripremili tačke u kojima su učestvovali naši najmlađi, kao i učenici osnovne škole.