Mjesec: April 2022.

„Terapijsko jahanje u cilju unapređenja psihomotornog razvoja djece sa poteškoćama u razvoju“

U saradnji sa organizacijom “Energija života” Centar realizuje projekat pod nazivom “Terapijsko jahanje u cilju unapređenja psihomotornog razvoja djece sa poteškoćama u razvoju“ Opšti cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti djece sa smetnjama u razvoju, primjena novih terapijskih metoda u procesu rehabilitacije, unapređenje usluga kao i promocija hipoterapije i terapijskog jahanja kao metode od velikog […]