„Terapijsko jahanje u cilju unapređenja psihomotornog razvoja djece sa poteškoćama u razvoju“

U saradnji sa organizacijom “Energija života” Centar realizuje projekat pod nazivom “Terapijsko jahanje u cilju unapređenja psihomotornog razvoja djece sa poteškoćama u razvoju“

Opšti cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti djece sa smetnjama u razvoju, primjena novih terapijskih metoda u procesu rehabilitacije, unapređenje usluga kao i promocija hipoterapije i terapijskog jahanja kao metode od velikog značaja za (re)habilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, prvenstveno za djecu i njihov rani rast i razvoj.

U  projektu učestvuje 20 djece iz Centra, uzrasta 6 do 15 godina, sa oštećenjem sluha kao i djeca sa određenim razvojnim poteškoćama (Down sindrom, mješoviti specifični poremećaji razvoja i prožimajući poremećaji razvoja). Učesnici će proći kroz nekoliko faza: od početnog teorijskog dijela (upoznavanje sa vrstama i ishranom konja, prirodnim potrebama konja, ponašanjem u štali i sličnog) do naprednijih faza koje podrazumijevaju hipoterapiju i terapijsko jahanje. Nakon završne faze jedan broj učesnika koji su stekli vještine za sportsko jahanje biće izabrani da se dalje pripremaju za takmičenje na Prvenstvu Republike Srpske u parakonjaništvu, a koje će se održati 10. jula 2022. godine u Banjoj Luci.

Pored redovnih tretmana i usluga (slušno-govorne, logopedske i senzorno-integrativne vježbe, vježbe reedukacije psihomotorike i muzičko-ritmičkih stimulacija, kao i usluge psihosocijalne podrške), trudimo se da uvedemo i nove aktivnosti koje će biti od koristi djeci sa smetnjama u razvoju, a jedna od njih je zasigurno i terapijsko jahanje. Iz tog razloga ovaj projekat ima veliki značaj, budući da su zaposleni u Centru uočili brojna poboljšanja i napredak djece uključene u terapijsko jahanje, i to u različitim sferama psihomotornog razvoja: evidentno je poboljšanje krupne i fine motorike, bolje držanje tijela, koordinacija pokreta, statička i dinamička ravnoteža, razvoj empatije, socijalnih vještina, bolja orijentacija u vremenu i prostoru, kao i smanjen broj ispada u ponašanju.

Projekat je podržan od strane Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, kojeg provodi Asocijacija za stanovništvo i razvoj  (Association Institute for Population and Development – IPD), u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva, uz podršku Vlade Švajcarske.