Art terapija

Gorana Vučković, prof.specijalne edukacije i rehabilitacije održala je radionicu na temu Art terapija nastavnicima/cama Centra.