Aktivizam

Naši učenici su obilježili kampanju “16 dana aktivizma-25.11. – 10.12.2023.”.

Povodom toga izradili su pano na pomenutu temu.