Elements

Predškolsko obrazovanje

Djeca predškolskog uzrasta smještena su u tri grupe : prva grupa – djeca sa slušnim oštećenjem, uzrasta od tri godine do…

Read More
Osnovno obrazovanje

U okviru osnovnog obrazovanja i vaspitanja učenici pohađaju nastavu prema Nastavnom planu i programu koje donosi…

Read More
Srednja škola

Srednja stručna škola se odvija kroz trogodišnje školovanje. U sklopu Centra postoje kabineti za izvođenje praktične nastave za zanimanja…

Read More

ABA Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted.

ABA Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted.

ABA Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted.

(0) 123 456 789

First Steps Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

First Steps Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

First Steps Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

First Steps Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.
Školska slava

Školska slava

Donacija paketića

Donacija paketića

Donacija paketića

Donacija paketića

Školska slava

Školska slava

Donacija paketića

Donacija paketića

Donacija paketića

Donacija paketića

Srednja škola

Srednja škola

Sedmica inkluzije

Sedmica inkluzije

Aktivizam

Aktivizam

Art terapija

Art terapija

Svjetski dan djeteta

Svjetski dan djeteta

Posjeta policijskoj stanici Lauš

Posjeta policijskoj stanici Lauš

560

Happy Clients

560

Happy Clients
$25
Per Day
24/7 system monitoring
Security management
Secure finance backup
$25
Per Day
24/7 system monitoring
Security management
Secure finance backup
$25
Per Day
24/7 system monitoring
Security management
Secure finance backup
Aleksandra M.Gajić

Aleksandra M.Gajić

pedagogica
Dragana Latinović

Dragana Latinović

socijalni radnik

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.