Elements

Predškolsko obrazovanje

Djeca predškolskog uzrasta smještena su u tri grupe : prva grupa – djeca sa slušnim oštećenjem, uzrasta od tri godine do…

Read More
Osnovno obrazovanje

U okviru osnovnog obrazovanja i vaspitanja učenici pohađaju nastavu prema Nastavnom planu i programu koje donosi…

Read More
Srednja škola

Srednja stručna škola se odvija kroz trogodišnje školovanje. U sklopu Centra postoje kabineti za izvođenje praktične nastave za zanimanja…

Read More

ABA Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted.

ABA Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted.

ABA Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted.

(0) 123 456 789

First Steps Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

First Steps Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

First Steps Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

First Steps Therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.
Odluka o izboru ponuđača

Odluka o izboru ponuđača

Izlet - Mlinska rijeka

Izlet - Mlinska rijeka

Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o izboru ponuđača

Odluka o izboru ponuđača

Izlet - Mlinska rijeka

Izlet - Mlinska rijeka

Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda

Izlet prvačića

Izlet prvačića

"Nedjelja djeteta"

"Nedjelja djeteta"

Izlet

Izlet

Međunarodni dan znakovnog jezika

Međunarodni dan znakovnog jezika

Prvi dan škole

Prvi dan škole

Učenik generacije

Učenik generacije

560

Happy Clients

560

Happy Clients
$25
Per Day
24/7 system monitoring
Security management
Secure finance backup
$25
Per Day
24/7 system monitoring
Security management
Secure finance backup
$25
Per Day
24/7 system monitoring
Security management
Secure finance backup
Aleksandra M.Gajić

Aleksandra M.Gajić

pedagogica
Dragana Latinović

Dragana Latinović

socijalni radnik

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.

Join our therapy

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable.